Het verschil in karakter van muziek met weinig- en met veel basgeluid.

Bastonen dragen ver

Bastonen dragen verder dan de rest van het geluid. Onweer veraf is gerommel. Hoe minder afstand, hoe scheller de onweersklap. Olifanten gebruiken dit natuurkundig verschijnsel, en communiceren met elkaar in infrasoon geluid. Zij doen dat over kilometers afstand. infrasonic elephant calls

De demping van een geluidsgolf hangt af van de frequentie. Hoe lager de toon, hoe langer de golf, hoe minder de demping. Dat geldt voor demping door de atmosfeer zoals in deze grafiek, maar dit gaat ook op voor de gevels rond een evenementen-terrein.

De gekleurde lijnen geven verschillende luchtvochtigheden, maar bij alle varianten is te zien: Hoe lager de toon, hoe minder demping. bron

Ramen en muren laten verhoudingsgewijs meer bastonen door.

Demping door gevel

Daarnaast moet worden opgemerkt dat bij de vaststelling van de gemiddelde demping van gevels, is uitgegaan van een gemiddeld geluidsspectrum. De kortere golflengtes worden door het harde materiaal meer gereflecteerd dan de langere golflengtes. Hoe lager de toon, hoe minder de demping. Binnendringend geluid zal een andere basverhouding hebben, en geluid met excessieve bas zal binnenshuis harder klinken. Het is dus belangrijk om conservatief om te gaan met dB(C) normering.
(Bronnen: Handreiking lawaai en vergunningen hfdstk. 6.3.1 eerste paragraaf, RIVM en Nederlandse Stichting Geluidshinder, bijlage A2 sub 2)